با اسکنر سه بعدی بدن باشگاه خود را منحصر به فرد سازید

اسکنر در باشگاه ورزشی

آموزش کارکنان جذب مشتری

افزایش مشتریان از طریق یک فرد که بتواند هویت باشگاه را بخوبی ارائه دهد به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. این فرد باعث خواهد شد که مشتری پس از ترک باشگاه دوباره به امکانات و ویژگیهای باشگاه شما فکر کند. این کارکنان باید طوری آموزش ببینند که قادر به پاسخ هر سوالی از جانب مشتری در مورد امکانات باشگاه باشند. موضوع هایی که این کارکنان لازم است در مورد آن صبحت نمایند و تاکید نمایند را نیز مشخص نمایید. بیان این مسائل می تواند تحت سوالات متعدد مطرح شود نه پاسخ به سوالات مشتریان. با پرسش سوالات مناسب می توانید به مشتری این حس رضایت خود را از حضور آن ها القا کنید.

اگر مشتری جذب باشگاه شود یا نشود شما اطلاعات بسیاری از آن ها خواهید داشت. این اطلاعات به کسب و کار شما کمک خواهد کرد.

ویژگی های منحصر به فرد، همانند اسکنر سه بعدی را به مشتریان نشان دهید

پس از آموزش کارکنان جذب مشتری، لازم است به موارد کلیدی باشگاه خود اشاره کنید.
آیا مرکز شما مشاوره تغذیه ای را ارائه می دهد؟ استخر شنا جدید شما چگونه است؟
یا، آیا ورزشگاه شما مجهز به دستگاه اسکنر سه بعدی بدن می باشد؟
اینها المانهایی است که در ارزش شما موثر خواهد بود.

میزان صرفه اقتصادی باشگاه شما برای مشتریان نیاز اولیه آنها است. اینها تفاوتهایی هستند که باشگاه شما برای اثبات صرفه اقتصادی میتواند ارائه نماید. برای نشان دادن ارزش شما، لازم است مشتریان به غیر از صحبتهای شما از نزدیک این امکانات را مشاهده نمایند.

اگر شما اجازه ورود به مشتریان جدید را ندهید، مشتری شما هرگز آنچه سالن شما ارائه میدهد را درک نمیکنند. فقط در یک گذر یک روزه متوقف نشوید. استفاده رایگان از منحصر به فردترین پیشنهادات، مانند اسکن سه بعدی بدن رایگان بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

نرم افزار اسکنر سه بعدی بدن اجازه میدهد مشتریان جزئیات بدنی خود را همراه با درصد چربی مشاهده نمایند. این امکانات به مشتریان انگیزه میدهد و پیشرفت تکنولوژی شما را نشان میدهد.

اگر مربیان شما هنوز از ابزارهای قدیمی استفاده میکنند، وقت آن است از شیوه جدید و تاثیر گذار استفاده نمایید. اگر مشتریان علاقه مند به اسکن برای اندازه گیریهای بدن باشند شما میتوانید این امکان را در اختیارشان قرار دهید. این کار نگران کننده نیست،اسکنر سه بعدی آنیا می تواند این کار را در عرض چند ثانیه انجام دهد.

قانع کردن مشتری برای مراجعه دوباره

قبل از ترک مشتریان آنها را به اتاق خود بیاورید و از فکر مشتری قبل از ترک باشگاه آگاه شوید. اگر تمایل به ثبت نام داشتند میتوانید از آن اطلاع یابید. در غیر این صورت میتوانید به آن ها یک نامه به جهت گذر یک روزه در باشگاه ارائه نمایید.

در نهایت جذب مشتری، ماندن مشتری را در باشگاه تضمین نخواهد کرد. شما میتوانید با ارائه آنیا در امکانات باشگاه خود مسیر جذب مشتری را ساده تر نمایید.