اسکنر سه بعدی بدن آنیا دارای مجوزهای زیر است:

.

اسکنر سه بعدی بدن آنیا آزمون‌های زیر را با موفقیت گذرانده است:

  • IEC 60601-1 (Medical Electrical Equipment)
  • IEC 60601-1-2 (Electromagnetic Compatibility)
  • IEC 62304 (Software life Cycle Processes for Medical Device)

.

اسکنر سه بعدی بدن آنیا پارامترهای زیر را اندازه‌گیری می‌کند.

  • بررسی ابعادی بدن
  • رصد تغییرات بدن
  • بررسی ترکیب بدن
  • بررسی فرم اسکلتی
مجوزهای آنیا

اسکنر بدن آنیا در مقایسه با سایر ابزارهای اندازه‌گیری

متر نواریکلیپراسکن DXAامپدانس بدنی (BIA)اسکنر سه بعدی بدن آنیا
دقت
تکرار پذیری
غیر تهاجمی
عدم وابستگی در تماس با بدن
عدم وابستگی به محیط

رصد تغییرات بدن در اسکن سه بعدی آنیا

رصد تغییرات بدن

آیا تا کنون به تغییرات بدنی خود در یک دوره تمرین توجه کرده‌اید؟

اسکنر سه بعدی بدن آنیا امکان مقایسه اثربخشی از قبل و بعد از برنامۀ جاری ورزشی و تغذیه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید کوچکترین تغییرات را برای رسیدن به هدف خود رصد نموده و پیشرفت بدنی خود را احساس کنید.

اسکن سه بعدی آنیا تغییرات تمام اندازه‌های بدن شما را از طریق نمودار اعدادی، دو بعدی و سه بعدی در پنج اسکن آخر به شما نمایش می‌دهد.

می‌تواند کوچکترین تغییرات در هر کجای بدن خود را به دقت رصد کنید و تاثیر برنامه ورزشی و تغذیه‌ای خود را ببینید.

ارائه شده توسط تیم تحقیق و توسعه اسکنر سه بعدی آنیا

“آنیا، آینه تندرستی”

© تمامی حق و حقوق محفوظ می باشد - وبسایت شرکت دانش بنیان آنیا   | powered by patravision