آموزش اسکن سه بعدی

اسکنر سه بعدی آنیا، تحولی در راه ثبت، اندازه گیری و پیگیری تغییرات بدن در زمینه های مختلف پزشکی و تناسب اندام با رویکرد جایگزینی برای روشهای اندازه گیری معمولی و سنتی ایجاد کرده است.

استفاده از تکنولوژی مدرن سنسور سه بعدی و پردازش تصویر در این اسکنر، آن را قادر به بررسی وضعیت بدن، اندازه گیری قسمت های مختلف بدن، محاسبه شاخص های سلامتی، محاسبه پارامترهای ترکیب بدنی اعم از درصد چربی، وزن بدون چربی، درصد عضله، چربی احشایی و درصد آب بدن ساخته است.

کافی است ۴۰ ثانیه روی سکوی اسکن قرار بگیرید تا حدود ۷۰۰ تصویر عمق از تمام جهات بدن گرفته شود، تجمیع این تصاویر مدل سه بعدی ۳۶۰ درجه بدن را تشکیل می دهد. سپس این مدل سه بعدی با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر تحلیل می شود و گزارش وضعیت بدن قابل رویت خواهد بود.

از جمله کاربردهای آنیا می توان به نقش آن در سلامت و تناسب اندام، استفاده از مدل سه بعدی در جراحی پلاستیک، طراحی و دوخت لباس و … اشاره کرد.

انجام پروسه اسکن به صورت کلی به دو قسمت تقسیم بندی می شود (رعایت تمامی موارد مربوط در آموزش اسکن سه بعدی ضروری می باشد):

• آماده سازی جهت اسکن
• مراحل انجام اسکن

آموزش اسکن سه بعدی  | آماده سازی جهت اسکن سه بعدی بدن توسط اسکنر سه بعدی بدن آنیا

رعایت کردن نکات زیر برای به دست آوردن بهترین مدل سه بعدی با حداقل خطا ضروری است.

• پوشیدن حداقل لباس

در هنگام انجام اسکن سه بعدی بدن، بهترین حالت داشتن لباس زیر جذب است. از آنجایی که هدف بدست آوردن اندازه های واقعی بدن است لذا توصیه می شود با حداقل لباس فرایند اسکن صورت گیرد.
در غیر این صورت لباس پوشیده شده باید کاملا جذب بدن باشد. توصیه می‌شود، رنگ لباس پوشیده شده مشکی نباشد.

آموزش اسکن سه بعدی - پوشیدن حداقل لباس
• به همراه نداشتن زیور آلات

قبل از انجام اسکن، هر گونه زیورآلات مانند گردنبند، دستبند، ساعت و … را در بیاورید. با توجه به اینکه اکثر زیورآلات انعکاس دهنده نور مادون قرمز هستند، به همین دلیل باعث ناقص شدن مدل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سه بعدی می‌شوند.

همچنین وجود اشیا اضافی چون ساعت، گردن بند و … باعث تغییر حجم و اندازه ها خواهند گردید، در نتیجه مقادیر اندازه گیری شده با خطا محاسبه خواهند شد.

آموزش اسکن سه بعدی - به همراه نداشتن زیورآلات
• بستن موها در بالای سر

در صورتی که موهای بلندی دارید، موهای خود را در بالای سر ببندید، به شکلی که گردن کاملا مشخص باشد.

آموزش اسکن سه بعدی - بستن موها در بالای سر
• ایجاد شرایط یکسان در هر دوره اسکن

توصیه می‌شود در هر اسکن، جهت جلوگیری از پایین آمدن دقت اندازه گیری‌، وضعیت شکمی مشخص و یکسانی داشته باشید؛لذا پیشنهاد می شود حداقل ۴ ساعت پس از وعده غذایی، اسکن انجام شود.

چنانچه امکان این موضوع مهیا نباشد باید فرد مورد نظر در هر اسکن وضعیت شکمی مشابهی داشته با‌شد.

آموزش اسکن سه بعدی - ایجاد شرایط یکسان در هر دوره اسکن

آموزش اسکن سه بعدی  | مراحل انجام اسکن

• انتظار برای کالیبره شدن سکو و قرار گرفتن آن در وضعیت خانه

بعد از زدن دکمه‌ی اسکن در نرم افزار توسط اپراتور، سکو شروع به کالیبره شدن و قرار گرفتن در وضعیت خانه می‌کند. تا اتمام این مرحله که حدود ۴ ثانیه طول می‌کشد صبر کنید و بر روی دستگاه قرار نگیرید.

آموزش اسکن سه بعدی - کالیبره شدن دستگاه

• قراردادن پا ابتدا در وسط سکو، سپس در محل‌های تعیین شده برای شروع وزن گیری

بعد از انجام مراحل کالیبره شدن و قرار گرفتن در وضعیت خانه، ابتدا یک پای خود را در وسط سکو قرار داده و پای دیگر را در محل مشخص شده قرار دهید، سپس پایی که در وسط قرار داده شده را در محل مشخص شده قرار دهید.

آموزش اسکن سه بعدی - وزن گیری
• گرفتن حالت ارگونومی برای شروع اسکن

برای به دست آوردن اندازه‌های دقیق، در هنگام اسکن باید به بدن خود حالت ارگونومیی بدهید. با ارزیابی موقعیت بازوها، تا زمانی که شما بازوهای خود را به درستی در وضعیت ارگونومیی قرار نداده باشید، مرحله‌ی اسکن شروع نمی‌شود.

به حالت مشخص شده در عکس زیر اصطلاحا حالت ارگونومی می گویند.


• مشت کردن دست ها و ثابت ایستادن در هنگام چرخش سکو

در هنگام چرخش سکو، تنفس معمولی داشته باشید و بدن خود را ثابت نگه دارید. سر ثابت و رو به جلو باشد و از چرخش سر اجتناب کنید.

• بعد از پایان اسکن، می‌توانید راحت باشید و از سکو پایین بیایید.

بعد از اتمام فرایند پردازش، اطلاعات آنالیز مدل سه بعدی آماده مشاهده و بررسی می باشد.

آموزش اسکن سه بعدی - ثابت ایستادن در هنگام اسکن