آنالیز با بادی کامپوزیشن

مراحل آنالیز با دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا

دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا از تکنیک امپدانس بیوالکتریک (BIA) به عنوان یک روش غیرتهاجمی و سریع برای اندازه‌گیری ترکیب بدنی و وضعیت آب در بدن افراد مورد استفاده می کند. از این تکنیک در حوزه‌های مختلفی از جمله ورزش، تغذیه، بهداشت و پزشکی استفاده می‌شود. با تجمیع داده‌های حاصل از این تکنیک، اطلاعاتی مانند درصد چربی بدن، جرم عضلانی، حجم آب در بدن و غیره به دست می‌آید که می‌تواند به متخصصین کمک کند تا برنامه‌های بهداشتی، تغذیه‌ای و ورزشی متناسب با نیازهای فردی افراد را تنظیم نمود.

ساخت پروفایل: اطلاعات شخصی فرد مانند شماره تماس، نام و نام خانوادگی، قد، جنسیت و تاریخ تولد فرد را وارد می کنیم.

فرد بر روی ترازو ایستاده و دستگاه شروع به وزن گیری می کند.

فرد دسته ها را برداشته و انگشتان شست را بر روی الکترودها قرا می دهد.

دست ها را از بدن فاصله داده و تا پایان آنالیز ثابت می ماند.

دستگاه آنیا BIA شروع به آنالیز می کند.

اندازه گیری و محاسبه ترکیب بدنی، محاسبه میزان چربی احشایی و شناسایی تیپ بدنی و … در قالب گزارش به فرد ارائه می گردد.