نرم افزار پوشاک

اسکنر آنیا در صنعت مد (پوشاک)

(طراحی لباس و الگو سازی)

نرم افزار پوشاک آنیا – طراحی پوشاک در دنیای امروز همواره در حال تغییر و تحول است. روش های جدید در راستای بهبود در فرآیند طراحی و تولید به کمک صنعت پوشاک آمده اند تا با ایجاد فرم سه بعدی و دقیق ترین اندازه ها از شکل بدن، بستر طراحی مدرن را ایجاد کرده و آرامش خاطر برای مشتری نهایی ایجاد کنند.

نرم افزار پوشاک آنیا – اسکنر سه بعدی بدن دارای بالاترین دقت در روش های رایج تحلیل بدنی می باشد که کلیه علوم، مشاغل، مراکز و ارگان های متخصصی که نیاز به دریافت:

  • ترکیب بدنی
  • آنتروپومتری
  • تحلیل پوسچر
  • شخصی سازی مدل بدن انسان با استفاده از ابعاد موضوعی خاص برای طراحی الگوهای لباس دارند می توانند از این تکنولوژی جدید بهره گیرند.
پوشاک آنیا

پوشاک آنیا 2

اسکنر سه بعدی بدن در جهان به عنوان یکی از دقیق ترین روش های اندازه گیری بدن در صنعت پوشاک به حساب می آید و به عنوان تکنولوژی روز دنیا در کارخانه هایی که تولید پوشاک با فناوری جدید و مطابق با استاندارد های جهانی دارند ، بسیار کاربرد دارد. نخبگان داخلی کشور توانسته اند این تکنولوژی را بومی سازی کنند.

پوشاک آنیا 3

شخصی دوزی – طراحی پوشاک مطابق با خواست مشتری، نیاز به اندازه های دقیق بر اساس شکل بدن فرد دارد. فناوری اسکنرآنیا با محاسبه و اندازه گیری دقیق دور ها، طول ها، اندازه های ترکیبی جدیدی ایجاد می کند که تمامی این اطلاعات بر روی مدل سه بعدی فرد اسکن شده قابل دسترسی و تنظیم می باشد.

نرم افزار پوشاک آنیا – کافیست ۴۵ ثانیه بر روی سکوی اسکنر سه بعدی بدن آنیا قرار بگیرید تا حدود ۷۰۰ تصویر عمق از تمامی جهات بدن گرفته شود، تجمیع این تصاویر مدل سه بعدی ۳۶۰ درجه بدن را تشکیل می دهد. سپس این مدل سه بعدی با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر، علم آنتروپومتری (سنجش بدن) و نیز  با  استفاده  از  روشهای  ریاضی  تجزیه  و  تحلیل می شود و  مدل سه بعدی و گزارش وضعیت بدن قابل رویت خواهد‌ بود.

پوشاک آنیا 4