main clothes banner

نرم افزار پوشاک

اسکنر آنیا در صنعت مد و پوشاک

(طراحی لباس و الگو سازی)

طراحی پوشاک در دنیای امروز همواره در حال تغییر و تحول است. روش های جدید در راستای بهبود در فرآیند طراحی و تولید به کمک صنعت پوشاک آمده اند تا با ایجاد فرم سه بعدی و دقیق ترین اندازه ها از شکل بدن، بستر طراحی مدرن را ایجاد کرده و آرامش خاطر برای مشتری نهایی ایجاد کنند.

آنیا در صنعت پوشاک

اسکنر سه بعدی بدن دارای بالاترین دقت و سرعت در اندازه گیری نسبت به روش های سنتی است که با شخصی سازی مدل بدن با استفاده از اندازه ابعاد برای طراحی الگوهای لباس می تواند تکنولوژی جدیدی به فعالین حوزه پوشاک ارائه دهد.

coat photo