استادیومتر آنیا

استادیومتر اتوماتیک قابل حمل آنیا

Anea scale

استادیومتر Anea Scale اندازه گیری بی دردسر قد و ارزیابی وزن و در نهایت محاسبه BMI (شاخص توده بدنی) را ممکن می سازد که توسط پزشکان، پرستاران، مراکز بهداشتی و آموزشی در سطح جهان استفاده می شود.