دیگر مطالب

سر رو به جلو
کاور
cover

مدل سه بعدی و اطلاعات بدن در اسکنر سه بعدی بدن آنیا چطور به‌دست می‌آید؟

نحوۀ دریافت اطلاعات و تشکیل مدل سه بعدی بدن در نرم‌افزار اسکنر سه بعدی بدن آنیا

در این ویدئو می‌بینیم چطور مدل سه بعدی و اطلاعات بدن در اسکنر سه بعدی بدن آنیا به‌دست می‌آید.

مشخصات فرد در نرم‌افزار آنیا ثبت و فرد آماده اسکن می‌شود.

بعداز انجام عملیات وزن‌گیری، دست‌ها در موقعیت اسکن قرار می‌گیرند.

اسکنر آنیا شروع به اسکن می‌کند و مدل سه بعدی بدن فرد تشکیل شده و اطلاعات پردازش‌شده به چند دسته تقسیم می‌گردد.

این اطلاعات در نرم‌افزار آنیا و در قسمت بررسی ابعادی، فرم اسکلتی و طول اندام‌ها، ترکیب بدنی و شاخصه‌های سلامت و نیز به‌صورت مدل سه بعدی قابل مشاهده خواهد بود و در پایان این اطلاعات در قالب یک گزارش ارائه می‌گردد.

© تمامی حق و حقوق محفوظ می باشد - وبسایت شرکت دانش بنیان آنیا   | powered by patravision