آنالایزر ترکیبات بدن آنیا

Anea BIA

Anea BIA دستگاه آنالایزر ترکیب بدنی به روش مقاومت الکتریکی، چربی، عضله، آب و پروتئین را اندازه گیری می کند. با این داده ها شما می توانید چگونگی تاثیر رژیم تغذیه ای، برنامه تمرینی و تغییرات سبک زندگی خود را پایش کنید.

anea-bia