سوالات متداول

اسکنر سه بعدی بدن آنیا علاوه بر اینکه قابلیت محاسبه ترکیب بدنی (چربی، عضله،آب بدن و …) را دارد، قادر به اندازه گیری دورها، حجم ها، مساحت ها، طول اندام ها، بررسی فرم اسکلتی و … است. آنیا در مقایسه با دستگاه های بادی کامپوزیشن این توانمندی را دارد که به صورت نامحدود از یک فرد اسکن گرفته و تاریخچه تغییرات و پیشرفت بدنی را نمایش دهد، این درحالی است که دستگاه های مشابه تنها قادر به انجام تعداد محدودی آنالیز بوده و تغییرات در آنها به سادگی قابل مشاهده نخواهد بود.

برای راه اندازی اولیه و داشتن دقت مناسب برای اسکن، فضای انجام اسکن بسیار حائذ اهمیت است. لذا سکوی اسکن باید در مقابل برج سنسور قرار داده شود، به شکلی که 120 سانتی متر با برج اسکن و 90 سانتی متر با دیوار و 70 سانتیمتر از طرفین فاصله داشته باشد.

قطعات دستگاه و کابل‌های برق را از آب دور نگه دارید.
قطعات دستگاه و کابل برق را از دسترس کودکان زیر ۲۱ سال دور نگه دارید.
محصول باید تنها در محیطی با دمایی بین ۵ تا ۵۳ درجه سانتی گراد استفاده شود.
مخاطره الکتریکی: از کابل برق و لوازم جانبی آسیب دیده برای دستگاه خود استفاده نکنید.
مخاطره سقوط: سکوی اسکن یا برج سنسور را بر روی سطح ناهموار یا ناپایدار قرار ندهید.
مراقب باشید به هنگام قدم گذاشتن بر روی سکوی اسکن، تعادل خود را از دست ندهید.
هرگز بر روی سکوی در حال چرخش قدم نگذارید و یا از روی آن پایین نیایید.
کابل‌ها را با پوششی بپوشانید تا از زمین خوردن و یا آسیب زدن به اتصالات جلوگیری کنید.
برای استفاده صحیح از دستگاه،رعایت دستورالعمل‌های ذکر‌شده الزامی است.