گزارش بادی کامپوزیشن (آنالایزر ترکیبات بدن) آنیا

گزارش بادی کامپوزیشن (بادی آنالایزر) آنیا شامل موارد زیر می باشد:
– تحلیل ترکیب بدنی
– نمودار ترکیب بدنی
– آنالیز تفکیکی چربی / بدون چربی
– تاریخچه ترکیب بدنی
– تیپ بدنی
– پارامترهای تحقیقاتی
– کالری مصرفی ورزشی
– مساحت چربی احشایی

آنالیز ترکیب بدنی با دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا

در این بخش مقادیر اندازه گیری شده به همراه رنج طبیعی هر آیتم نمایش داده می شود و با توجه به اطلاعات دریافتی از فرد آنالیز شده، نرم افزار پیشنهاد بهترین شرایط بدنی را از نظر میزان آب، پروتئین، چربی و وزن به عنوان هدف نمایش داده و میزان تغییرات لازم جهت رسیدن به آن هدف را با عنوان کنترل نمایش می دهد.

در این بخش گزارشی از مقدار آب کل بدن، پروتئین، وزن چربی و وزن کل بدن فرد آنالیز شده ارائه می شود.

مثالی از مجموع آب بدن (مقدار آب کل بدن):

در این مثال فرد دارای ۵۴ لیتر آب  می باشد. اعداد داخل پرانتز ۴۰.۶ – ۴۹.۵ را نشان می دهد که این اعداد رنج استاندارد برای مجموع آب بدن این فرد تخمین زده شده است و عدد ۴۵ لیتر (هدف) میزان آب بدن ایده آل برای این فرد است.

پروتئین (برای ساختن عضلات):

عدد ۱۴.۶ کیلوگرم میزان پروتئین اندازه گیری شده فرد است و عدد ۱۰.۹ – ۱۳.۳ رنج استاندارد تخمین شده می باشد. عدد ۱۲.۱ هم میزان پروتئین پیشنهادی در حالت ایده آل برای فرد می باشد.

وزن چربی (برای ذخیره انرژی اضافی):

فرد دارای ۳۱.۵ کیلوگرم چربی است و رنج استاندارد آن ۸-۷ الی ۱۷.۳ تخمین زده شده است و این فرد می بایست ۱۸.۵ کیلوگرم از وزن چربی خود را کرده تا به وزن چربی ۱۳ کیلوگرم که ایده آل هست برسد.

وزن (وزم کل بدن):

فرد آنالیز شده داری ۱۰۶.۳ کیلوگرم است و برای اینکه به وزن ایده آل برسد می بایست ۲۱.۴ کیلوگرم وزن کم کند تا به وزن ایده آل خود برسد. دستگاه BIA رنج استاندارد را ۶۰.۶ – ۸۱.۹ اعلام کرده است.

تحلیل گزارش نمودار ترکیب بدنی دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا

نمودار ترکیب بدنی با رنگ های زرد (هشدار)، سبز (نرمال) و قرمز (ریسک) وضعیت بدنی فرد آنالیز شده را از نظر وزن، وزن عضله، وزن چربی، درصد چربی و شاخص توده بدنی (BMI) را مشخص می کند.

نمودار ترکیب بدنی بادی کامپوزیشن

 نمودار ترکیب بدنی با رنگ های زرد(هشدار)، سبز(نرمال) و قرمز(ریسک) وضعیت بدنی فرد آنالیز شده را از نظر وزن، وزن عضله، وزن چربی، درصد چربی و شاخص توده بدنی(BMI)  را مشخص می کند.

وزن

در این بخش،  فرد ۹۳.۷ کیلوگرم است. که رنگ قرمز رنگ نمودار حاکی از بالا بودن وزن فرد است.

وزن عضله

فردا دارای ۲۸.۵ کیلوگرم عضله است که این عدد در رنج بالا قرار دارد اما وزن عضله تنها آیتمی است که نمودار هر چه به سمت قرمز حرکت کند بهتر است.

وزن چربی

فرد آنالیز شده دارای ۳۹ کیلوگرم وزن چربی است و نمودار به رنگ قرمز درآمده که نشان دهنده وضعیت ریسک این فرد در این گزینه می باشد.

درصد چربی

درصد چربی این فرد  ۴۱.۶ % بوده و در وضعیت قرمز قرار دارد و می بایست درصد چربی خود را کاهش دهد.

BMI

دستگاه بادی کامپوزینش آنیا BMI (شاخص توده بدنی) این فرد را ۳۴.۴ محاسبه کرده و رنگ قرمز نشان دهنده این است که فرد در وضعیت ریسک در این آیتم قرار دارد.

آنالیز تفکیکی چربی / بدون چربی

در این بخش از گزارش دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا آنالیزی از وضعیت تناسب اندام فرد از نظر وزن چربی / وزن بدون چربی به صورت سگمنتال (تفکیک شده) در ۵ بخش دست راست، دست چپ، پای راست، پای چپ و تنه ارائه می شود.

دست راست / دست چپ:

در این مثال دست راست فرد دارای ۴.۳ کیلوگرم چربی و ۲.۶ کیلوگرم وزن بدون چربی است. دست چپ نیز دارای ۴.۶ کیلوگرم چربی و ۲.۵ کیلوگرم وزن بدون چربی است که می توان نتیجه گرفت فرد دارای تعادل نسبتا خوبی از نظر وزن چربی دست راست و دست چپ نمی باشد اما از نظر وزن بدون چربی تعادل خوبی وجود دارد.

پای راست پای چپ:

با بررسی گزارش این فرد پای راست دارای ۶.۳ کیلوگرم چربی و ۷.۸ کیلوگرم وزن بدون چربی است و پای چپ نیز دارای ۶.۲ کیلوگرم چربی و ۸.۴ کیلوگرم وزن بدون چربی است که می توان نتیجه گرفت فرد دارای تعادل خوبی از نظر چربی پای راست می باشد اما از نظر وزن بدون چربی پای چپ تعادل خوبی ندارد زیرا اختلاف ۶۰۰ گرمی بین وزن بدون چربی پای راست و چپ وجود دارد.

تنه:

این فرد در بخش تنه دارای ۱۶.۲ کیلوگرم چربی و ۲۲.۸ کیلوگرم وزن بدون چربی می باشد.

تاریخچه ترکیب بدنی در دستگاه بادی آنالیز آنیا

گزارشی از تغییرات وزن، وزن عضله و درصد چربی شخص در فواصل زمانی مختلف بر روی نمودار (تاریخچه ترکیب بدنی) که می توانید از روند تغییرات خود مطلع شوید.

در این مثال وزن فرد ۱.۶ کیلوگرم کاهش یافته است.

وزن عضله ۷۰۰ گرم افزایش داشته است.

درصد چربی فرد نیز ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

تیپ بدنی در دستگاه بادی آنالایزر آنیا

وضعیت تیپ بدنی فرد برحسب شاخص توده بدنی (BMI) و درصد چربی است که توسط نشانگر قرمز رنگ تعیین می گردد.

ورزشکار: BMI بالا و درصد چربی کم

چربی پایین عضلانی: BMI استاندارد و درصد چربی کم

چربی پایین لاغر: BMI و درصد چربی پایین

اضافه وزن عضلانی: BMI بالا و درصد چربی نسبتا بالا

استاندارد: BMI و درصد چربی استاندارد

لاغر: BMI کم و درصد چربی استاندارد

چاق: BMI بالا و درصد چربی بالا

چربی اضافه: BMI متوسط و درصد چربی بالا

چربی اضافه لاغر: BMI پایین و درصد چربی بالا

پارامترهای تحقیقاتی در دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا

نرخ متابولیسم پایه:

متابولیسم به معنای میزان سوخت‌ و ساز بدن است. سوخت‌ و ساز مقدار انرژی است که بدن شما مصرف می‌کند که مقدار آن بر اساس جنسیت متفاوت است.

BMR = basal metabolism rate یا همان متابولیسم پایه به حداقل انرژی موردنیاز بدن برای انجام فرایندهای شیمیایی گفته می‌شود. باید بدانید که بدن شما حتی هنگام استراحت، با انجام عملکردهای اساسی برای حفظ زندگی، کالری می‌سوزاند.

اگر به دنبال کاهش وزن هستید یا می‌خواهید وزن فعلی خود را حفظ کنید، محاسبه BMR برای شما مفید است. شما می‌توانید با استفاده از دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا نرخ متابولیسم پایه خود را مشاهده نمایید.

مساحت چربی احشایی:

چربی احشایی بدن (visceral fat) که به عنوان چربی پنهان هم شناخته می‌شود، چربی ذخیره شده در اطراف‌ اندام‌ها از جمله کبد و روده است. بیشتر چربی بدن در زیر پوست انسان ذخیره می‌شود و به عنوان چربی زیرپوستی (Subcutaneous fat) یا چربی زیرجلدی شناخته می‌شود. این چربی را شما می‌توانید احساس کنید. اما باقی چربی که در بدن پنهان شده است را به عنوان چربی احشایی می‌شناسیم.

وزن بدون چربی:

توده بدن را می‌توان به دو نوع بافت تقسیم کرد: یکی بافت بدون چربی که شامل عضلات، استخوان و اندام‌ها می‌باشد و دیگری بافت چربی.

توده بدون چربی بدن همان وزنی است که بدن شما در صورت نداشتن چربی وزن خواهد داشت. این بدان معناست که تمام اندام ها، استخوان ها، ماهیچه ها، خون و پوست و هر چیز دیگری که چربی نیست اما دارای جرم است را می شمارد.

اگر فقط عضله از دست می دهید، تأثیر رژیم غذایی شما ممکن است بسیار نا امید کننده باشد، دانستن نحوه محاسبه توده بدون چربی بدن نیز به شما کمک می کند تصمیم بگیرید چه مقدار چربی باید کم کنید و درصد چربی بدن شما بعد از آن چقدر خواهد بود. در نظر گرفتن LBM (وزن بدون چربی) بسیار دقیق تر از وزن بدن شما است. دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا وزن بدون چربی و وزن چربی را محاسبه و به شما نمایش می دهد.

آب خارج سلولی:

مایعات برون‌سلولی (به انگلیسی: Extracellular fluid) به مجموعه تمام مایعات بیرون از سلول‌های بدن می‌گویند. مجموع این مایعات حدود ۲۰ درصد از وزن بدن را تشکیل می‌دهد. دو بخش عمده مایع برون‌سلولی عبارت‌اند از مایع میان‌بافتی که حدود سه چهارم مایع خارج سلولی را تشکیل می‌دهد و پلاسما که حدود یک چهارم مایع خارج سلولی را تشکیل می‌دهد.

آب درون سلولی:

مایع درون‌سلولی (ICF) به مایعات موجود درون سلول‌های انسان اشاره دارد. این مایعات در داخل غشای سلولی قرار دارند و نقش حیاتی در حفظ فرآیندهای سلولی و عملکرد مناسب سلول‌ها دارند. محیط درون‌سلولی از محیط خارج‌سلولی تفکیک شده است و شامل سیتوسل و مایع در هسته سلول می‌شود.

دستگاه Anea BIA با استفاده از تکنولوژی امپدانس بیوالکتریک، قادر به بررسی وضعیت بدن، اندازه گیری و محسابه ترکیب بدنی، محاسبه میزان چربی احشایی و تیپ بدن می باشد. این دستگاه در حوزه های پزشکی، تغذیه، ورزشی، تناسب اندام و سایر مراکز فعال در حوزه سلامت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تعریف امپدانس بیوالکتریک:

امپدانس بیوالکتریک یک تکنیک اندازه‌گیری است که با استفاده از سیگنال الکتریکی در فرکانس‌های مختلف، اطلاعاتی درباره ترکیب بدنی و ویژگی‌های فیزیولوژیکی فرد را می‌تواند ارائه دهد.

زمانی که سیگنال الکتریکی با فرکانس‌های مختلف از بدن عبور می‌کنند، با برخورد این سیگنال ها با توده های، چربی، حجم آب در بدن و غیره تغییراتی در امپدانس الکتریکی ایجاد می‌شود. این تغییرات امپدانس می‌توانند با تجهیزات مناسب اندازه‌گیری شده و تجزیه و تحلیل شوند.

دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا از تکنیک امپدانس بیوالکتریک (BIA) به عنوان یک روش غیرتهاجمی و سریع برای اندازه‌گیری ترکیب بدنی و وضعیت آب در بدن افراد استفاده می کند. از این تکنیک در حوزه‌های مختلفی از جمله ورزش، تغذیه، بهداشت و پزشکی استفاده می‌شود. با تجمیع داده‌های حاصل از این تکنیک، اطلاعاتی مانند درصد چربی بدن، جرم عضلانی، حجم آب در بدن و غیره به دست می‌آید که می‌تواند به متخصصین کمک کند تا برنامه‌های بهداشتی، تغذیه‌ای و ورزشی متناسب با نیازهای فردی افراد را تنظیم نمود.

 

دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا در ۵ فرکانس کاری (۲۰۰،۱۰۰،۵۰،۵،۱ کیلوهرتز) ترکیبات بدن را اندازه گیری کرده و در گزارش ارائه می دهد.

کالری چیست؟

کالری در اصل یک واحد انرژی است و میزان یا سطح انرژی را نشان می‌دهد. زمانی‌که در علوم ورزشی و تغذیه صحبت از کالری می‌شود، منظور انرژی دریافتی از طریق مواد غذایی به داخل بدن و یا انرژی مصرف شده به ازای انجام فعالیت های بدنی است.

کالری مصرفی ورزشی:

دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا کالری مصرفی ورزشی فرد آنالیز شده را براساس وزن فعلی و ۳۰ دقیقه فعالیت در هر یک از ورزش های اشاره شده، محاسبه و تخمین زده و در گزارش (بخش کالری مصرفی ورزشی) نمایش می دهد.

با هم یک مثال ببینیم.

 

مساحت چربی احشایی:

چربی احشایی بدن (visceral fat) که به عنوان چربی پنهان هم شناخته می‌شود، چربی ذخیره شده در اطراف‌ اندام‌ها از جمله کبد و روده پیچیده شده است. بیشتر چربی بدن در زیر پوست انسان ذخیره می‌شود و به عنوان چربی زیرپوستی (Subcutaneous fat) یا چربی زیرجلدی شناخته می‌شود. این چربی را شما می‌توانید احساس کنید. اما باقی چربی که در بدن پنهان شده است را به عنوان چربی احشایی می‌شناسیم.

دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا مساحت چربی احشایی را براساس نسبت سن فرد به میزان چربی احشایی محاسبه کرده و در قالب یک نمودار ارائه می دهد. در این نمودار حد استاندارد (ناحیه طوسی رنگ) را برای هر شخص مشخص شده و یک اشاره گر قرمز رنگ وضعیت مساحت چربی احشایی فرد را مشخص می کند.

اگر اشاره گر در خارج از محدوه استاندارد (محدوده طوسی رنگ) قرار داشت به معنی وضعیت ریسک برای فرد در این مورد است.