بعد از انجام آنالیز گزارش تحلیلی فرد به شکل زیر نمایش داده می شود

گزارش دستگاه بادی کامپوزیشن

بخش گزارش دستگاه بادی کامپوزیشن

گزارش خروجی دستگاه بادی کامپوزیشن آنیا شامل بخش های مختلف زیر می باشد:

  • آنالیز ترکیب بدنی
  • نمودار ترکیب بدنی
  • آنالیز تفکیکی عضله و چربی
  • تاریخچه ترکیب بدنی
  • تیپ بدنی
  • پارامتر های تحقیقاتی
  • کالری مصرفی ورزشی
  • مساحت چربی احشایی

آنالیز ترکیب بدنی بادی کامپوزیشن

این بخش گزارشی از وزن آب کل بدن، پروتئین، وزن چربی و وزن کل بدن می باشد که به شما مقادیر فعلی را به همراه رنج طبیعی هر آیتم نمایش می دهد و با توجه به اطلاعات دریافتی از فرد آنالیز شده، نرم افزار پیشنهاد بهترین شرایط بدنی را از نظر میزان آب، پروتئین، چربی و وزن به عنوان هدف نمایش داده و میزان تغییرات لازم جهت رسیدن به آن هدف را با عنوان کنترل نمایش می دهد.

نمودار ترکیب بدنی بادی کامپوزیشن

این نمودار خطی با رنگ های زرد(هشدار)، سبز(نرمال) و قرمز(ریسک) وضعیت بدنی فرد را از نظر وزن، وزن عضله، وزن چربی، درصد چربی و شاخص توده بدنی(BMI) نمایش می دهد.

آنالیز تفکیکی چربی و بدون چربی بادی کامپوزیشن

در این بخش وزن چربی / بدون چربی اندام ها به تفکیک دست ها، پاها و تنه نشان داده می شود.

تاریخچه ترکیب بدنی

گزارشی از وزن، وزن عضله و درصد چربی شخص بر روی نمودار تغییرات در فواصل زمانی مختلف (تا پنج آنالیز) را نمایش می دهد و می توانید از روند تغییرات خود مطلع شوید.

تیپ بدنی: وضعیت تیپ بدنی فرد برحسب شاخص توده بدنی و درصد چربی توسط نشانگر قرمز رنگ تعیین می گردد.

پارامتر های تحقیقاتی: این بخش شامل نرخ متابولیسم پایه، مساحت چربی احشائی، وزن بدون چربی، آب داخل و خارج سلولی و فرکانس های کاری می باشد.

کالری مصرفی ورزشی: با توجه به اطلاعات دریافتی از آنالیز بدن فرد، میزان کالری مصرفی فرد به تفکیک رشته های ورزشی بر اساس وزن بدن فرد (برای مدت فعالیت نیم ساعت) نمایش داده می شود.

مساحت چربی احشایی: مساحت چربی احشایی (VFA) بر اساس سن فرد بر روی نمودار نمایش داده می شود که نشانگر قرمز رنگ تعیین کننده میزان مساحت چربی احشایی فرد می باشد. اگر نشانگر در محدوده طوسی رنگ باشد نشان دهنده وضعیت طبیعی (نرمال) فرد می باشد.

بخش مدیریت دستگاه بادی آنالایزر

جهت ورود به بخش مدیریت گزینه        را از منو انتخاب کنید.

نکته: ورود به بخش مدیریت به صورت پیش فرض فاقد رمز میباشد.

مدیریت کاربران

در این بخش امکان ویرایش و حذف کاربران وجود دارد همچنین جهت جستجو کاربران می توانید از قابلیت فیلتر کردن و شخصی سازی جستجو استفاده نمایید. در صورت نیاز می توانید نسبت به تعریف کاربران جدید نیز اقدام نمایید.

اضافه: برای تعریف کردن یک کاربرجدید گزینه   را انتخاب کرده و مطابق تصویر زیر اطلاعات کاربر را وارد نمایید.

حذف: جهت حذف کاربر کافیست گزینه     را انتخاب کنید و در صورت تایید نهایی گزینه Yes را انتخاب کنید.

ویرایش: جهت ویرایش کاربران کافیست گزینه را انتخاب کرده و از کادر باز شده تغییرات لازم را اعمال کرده و سپس گزینه ویرایش را بزنید.

فیلتر: جهت فیلتر کاربران گزینه را انتخاب نموده و براساس نام و نام خانوادگی، تلفن همراه، جنسیت، سن، تاریخ عضویت، شناسه کاربری و یا جنسیت کاربران را فیلتر کنید.

همگام سازی: جهت همگام سازی اطلاعات کاربران و یا آنالیزهای انجام شده گزینه را انتخاب نمایید. در صورت انجام عملیات به صورت صحیح رنگ این گزینه به سبز تغییر پیدا می کند.

نکته: جهت انجام عملیات همگام سازی می بایست تبلت خود را به اینترنت متصل نمایید.

مدیریت آنالیزها

در این بخش می توانید آنالیزهای انجام شده را جستجو، حذف، همگام سازی و مشاهده نمایید.