ورژن جدید گزارش نرم‌افزار اسکنر سه بعدی آنیا

با سلام.

تیم تحقیق و توسعه آنیا در جهت ارتقاء نرم‌افزار براساس نیاز شما مشتریان گرامی امکاناتی کاربردی و نیز ظاهری حرفه‌ای و کاملا جدید به بخش گزارش نرم‌افزار اسکنر سه بعدی اضافه کرده است که شامل:

  • اضافه شدن مدل سه بعدی واقعی فرد اسکن شده و نمایش اندازه‌های ابعادی بر روی مدل واقعی.
  • گزارش تمامی حجم‌های بدن شامل: حجم تنه، دست‌ها و پاها.
  • نورم آنتروپومتری بر اساس اندازه‌های ابعادی ایرانیان. یک ویژگی جدید و منحصربه‌فرد که در نمونه‌های داخلی و خارجی وجود ندارد.

در این ویژگی، اندازه‌های آنتروپومتری فرد اسکن شده با میانگین جامعه مقایسه شده و دید کاملی از وضعیت فرد نمایش داده می‌شود.

  • گزارش ترکیب بدنی با ظاهر و پارامترهای جدید: اعتبارسنجی آنیا با اسکن دگزا DEXA و روش BIA
  • رصد تغییرات بدن با روش‌های جدید: تمامی اندازه‌های ابعادی را در ۵ اسکن قبلی مقایسه کنید.
  • شما می‌توانید در گزارش جدید تغییرات را در نمای روبرو و جانبی ببینید و هم‌چنین تمامی دورهای بدن فرد را به‌صورت برش مقطعی و تغییرات آن را مشاهده کنید. این تغییرات تا ۵ اسکن با اسکن مرجع مقایسه می‌شود.

با ارائۀ نسخه جدید نرم‌افزار آنیا، این اسکنر مناسب مراکز تغذیه، باشگاهای ورزشی، پزشکی‌ورزشی و دیگر مراکز است.

نسخۀ جدید نرم‌افزار آنیا برای مشتریانی که در حال استفاده از این اسکنر هستند آماده به‌روزرسانی است.

و به‌زودی: ترکیب بدنی به تفکیک تنه، دست‌ها و پاها که در حال توسعه می‌باشد.

ارائه شده توسط تیم تحقیق و توسعه اسکنر سه بعدی آنیا

“آنیا، آینۀ تندرستی”

© تمامی حق و حقوق محفوظ می باشد - وبسایت شرکت دانش بنیان آنیا   | powered by patravision