اخبار مرتبط با مجموعه دانش‌ بنیان آنیا در این صفحه منتشر می‌شود.

انتخاب جناب آقای جاوید ترابی به عنوان سفیر برند آنیا

امضای توافق‌نامه مجموعه دانش‌بنیان آنیا با قرارگاه پویندگان راه سلامت برای تجهیز مراکز درمانی

برگزاری تور آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

انعقاد قرارداد‌های همکاری شرکت دانش‌بنیان آنیا با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی