ست تمرینی اسموپاد

یک سیستم تمرینی جدید که به شما کمک می‌کند تا تمرینات ورزشی خود را هوشمندانه انجام دهید. Smopod شامل مجموعه از Pod‌های LED دار است که با استفاده از نرم افزار Smopod که بر روی گوشی‌های هوشمند نصب می‌گردد، مدیریت وکنترل می‌شود.

ست تمرینی اسموپاد